ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος αλλά και για τα νέα απο τον Ιατρικό κόσμο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί πραγματοποιείται «δια ζώσης» στην Αθήνα, στο Δώμα του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» .

Στη Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση πραγματοποιείται εφεξής με τηλεδιάσκεψη  στην έδρα του Ιδρύματος της Ε.Α.Ε., Τσιμισκή 21, τηλ. 2310-268515.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ε.Α.Ε. 2015, θα βρείτε εδώ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ final.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 – 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:         Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΜΕΛΗ:              

Ι. ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ
Π. ΚΩΤΣΗ
Χ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΤΕΡΠΟΣ
Κ. ΤΣΑΤΑΛΑΣ

Κλινικοεργαστηριακή Eκπαίδευση στην Αιματολογία
Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες
Διοργάνωση
Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και
Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Κρήτης

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με τίτλο: “Κλινικοεργαστηριακή Eκπαίδευση στην Αιματολογία”, Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο GALAXY, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Download Link – Part_1 – Download Link – Part_2 – Download Photos

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Το πρόβλημα – Η διάγνωση – Η αντιμετώπιση
4, 5 και 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΑLEXANDER BEACH HOTEL
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του EΑΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. με θέμα: «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ. Το πρόβλημα – Η διάγνωση – Η αντιμετώπιση», που πραγματοποιήθηκε στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014 στο Alexander Beach Hotel της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

(Download Link)

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

 

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αποφάσισε την παραχώρηση του iPAD Air 2 σε όσους παίρνουν τον τίτλο της ειδικότητας στην Αιματολογία, αρχής γενομένης της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2011 με σκοπό τη συνέχεια της “Up To Date” επιστημονικής ενημέρωσης-εκπαίδευσής τους.

Παρακαλούνται θερμά όσοι ιατροί έχουν πάρει τον τίτλο της ειδικότητας στην Αιματολογία, αρχής γενομένης της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2011, να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Ιδρύματος τηλεφωνικά 2310 268 515 ή μέσω e-mail στο info@idelhema.gr για την καταχώρηση των στοιχείων τους και τη μετέπειτα παραχώρηση του iPAD Air 2

Οι Κακές Παρέες των ΑΑΚ μπορεί να προκαλέσουν και Λευχαιμία

Γ. Βασιλόπουλος

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑΚ) συνηθίζουν να περνάνε σημαντικό χρόνο της ζωής τους σε επαφή με τους οστεοβλάστες, σε ένα ασαφώς οριζόμενο μικροπεριβάλλον που αποκαλούμε «αιμοποιητική φωλιά».

Το λειτουργικά σημαντικό κύτταρο της φωλιάς είναι η οστεοβλάστη (ΟΒ) και έχει δειχθεί πειραματικά ότι αλλαγές στα miRNA της ΟΒ, αλλά όχι κάποια συγκεκριμένη μετάλλαξη, μπορεί να προκαλέσουν εικόνα MDS και λευχαιμίας σε ποντίκια.1 Τελικά, στην πρόσφατη μελέτη των Kode et al, φαίνεται πως η βλάβη στους ΟΒ που μπορεί να ξεκινήσει τη λευχαιμική μετατροπή των ΑΑΚ, είναι στην β-catenin.2 Η β-catenin είναι το μόριο που σηματοδοτεί τη δραστηριότητα του μονοπατιού WNT και επηρεάζει τη μεταγραφική δραστηριότητα πολλών γονιδίων. (more…)

Μοριακή διάγνωση ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας
Α. Σπυριδωνίδης

Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med 2013 Dec 19; 369(25):2379-90.
Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N EnglJ Med 2013 Dec 19;369(25):2391-405.

Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med 2013
Dec 19; 369(25):2379-90.
Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl J Med 2013 Dec 19;369(25):2391-405.

Ο μοριακός έλεγχος αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη εξέταση για τη διάγνωση μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων. Σε αντιστοιχία με το bcr-abl στη ΧΜΛ, μεταλλάξεις στο γονίδιοJAK2 εμφανίζουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πολυερυθραιμία (PV).
Αντίθετα, περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία
(ET) ή ιδιοπαθή μυελοΐνωση δεν παρουσιάζει καμία μετάλλαξη στο JAK2 ή σε άλλα γονίδια όπως το MPL. (more…)

Μελέτησε το παρελθόν, για να γνωρίσεις το μέλλον: Παλιά φάρμακα, νέοι μηχανισμοί δράσης

Ι. Κοτσιανίδης

Yang F, Kemp CJ, Henikoff S. Doxorubicin Enhances Nucleosome Turnover around

Promoters. Curr Biol 2013 May 6;23(9):782-7.

Τη δεκαετία του 1950 στο έδαφος κοντά στο «κάστρο του βουνού» (Castel del Monte) ανακαλύφθηκε η συνταγή για τη δοξορουβικίνη, έναν από τους πλέον δραστικούς και ευρέως χρησιμοποιούμενους αντινεοπλασματικούς παράγοντες, που ανήκει στην οικογένεια των ανθρακυκλινών. Πολυάριθμες μελέτες συνηγορούν στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της δοξορουβικίνης και παρόμοιων ανθρακυκλινών μετά από εντατικοποίηση του δοσολογικού τους σχήματος, δηλαδή το ποσό χορηγούμενου φαρμάκου ανά μονάδα χρόνου, τόσο στην οξεία λευχαιμία1,2, όσο και στα μη Hodgkin λεμφώματα (NHL)3.
Ωστόσο, η χορήγηση αυξημένων δόσεων ανθρακυκλινών περιορίζεται από ποικίλες παρενέργειες, με κύριες τη μυελοτοξικότητα και την καρδιοτοξικότητα.

(more…)

featured image

Πρόσφατα εντάχθηκε στην φαρέτρα των παραγόντων που χρησιμοποιούμε για την θεραπεία της μυελοσκήρυνσης ένας αναστολέας κινασών της τυροσίνης (ΤΚΙs), το ruxolitinib, που στοχεύει τις κινάσες JAK1 και JΑΚ2.1 Η αναστολή της JAK2 διακόπτει την JAK-STAT επαγόμενη κλωνική υπερπλασία των νεοπλασματικών κυττάρων, ενώ η διτή αναστολή των κινασών JAK1 και JAK2 πιστεύεται ότι ευθύνεται για την μείωση της ανεξέλεγκτης σηματοδότησης μέσω κυτοκινών που συνεισφέρει στα χαρακτηριστικά της νόσου, όπως τα υπερκαταβολικά συστηματικά συμπτώματα, την μη αποδοτική αιμοποιία, και την ίνωση του μυελού.

(more…)

sponsor