ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος αλλά και για τα νέα απο τον Ιατρικό κόσμο.

Προκήρυξη «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης 2016-2017»

Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Υποτροφίες Εσωτερικού και Εξωτερικού

 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ και στον ημερήσιο Τύπο

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε. αποφασίστηκε η υλοποίηση του «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης 2016-2017» του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Αναλυτικά το Ίδρυμα παρέχει οικονομική βοήθεια σε τρεις νέους ιατρούς αιματολόγους ώστε να μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό σε τμήματα της δικής τους επιλογής. Η διάρκεια θα είναι 1 έτους για τον καθένα, με θέμα της επιλογής τους.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαιούχοι είναι ιατροί με ειδικότητα Αιματολογίας.
  2. Όσοι ιατροί ασχολούνται ή έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην Αιματολογία. Τα προηγούμενα στοιχεία θα αποδεικνύονται εγγράφως, με βεβαιώσεις φορέων Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και με το βιογραφικό σημείωμα.
  3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής εντός τριών ετών από την επιτυχή διεκπεραίωση των εξετάσεων και λήψη της ειδικότητας και δεν κατέχουν μόνιμη ή μονιμοποιήσιμη θέση στο Δημόσιο.
  4. Άριστη επίδοση του υποψήφιου στα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του, όπως αυτή εκφράζεται με τη γραπτή γνώμη του Διευθυντή της Κλινικής στην οποία εκπαιδεύτηκε ή των Διευθυντών Κλινικών, Τμημάτων ή Εργαστηρίων, όπου ο υποψήφιος εκπαιδεύτηκε, έστω και για βραχύ χρονικό διάστημα, στα πλαίσια της ειδικότητάς του.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΩΣ 31/05/2016

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν Αίτηση-υποτροφίας-, στην οποία αναφέρεται το θέμα που επιλέγουν, καθώς και το Αιματολογικό Τμήμα, αν πρόκειται για χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού ή το Κέντρο Μετεκπαίδευσης, αν πρόκειται για χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού.

Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) συστατικές επιστολές, β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, γ) επιστολή αποδοχής από το Κέντρο Μετεκπαίδευσης (Εσωτερικού ή Εξωτερικού). (more…)

Θεσσαλονίκη, 25/4/2016

Αριθμ. πρωτ.: Α10/2016

 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ & στον ημερήσιο Τύπο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Ι.Ε.Α.Ε.) με την από 16/03/2016 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη χορήγηση:

  1. ΝΕΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ UP TO DATE, ΓΙΑ 59 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
  2. ΝΕΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ UP TO DATE, ΓΙΑ 5 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Συγκεκριμένα, το UpToDate είναι μία ηλεκτρονική, αναλυτικότατη πηγή κλινικών πληροφοριών, σχεδιασμένη ώστε να παρέχει έγκυρες και ενημερωμένες απαντήσεις, σε ερωτήσεις που αναφύονται κατά την διάγνωση και θεραπεία των ασθενών.

Το UpToDate περιλαμβάνει πάνω από 7.000 κλινικά άρθρα, τα οποία αναφέρονται και καλύπτουν την πλειονότητα των Παθολογικών ειδικοτήτων. Πάνω από 3.000 ειδικοί ανασυνθέτουν τα πλέον σύγχρονα κλινικά στοιχεία και παρουσιάζουν τις εγκυρότερες κλινικές συστάσεις. Το UpToDate ανανεώνεται κάθε τετράμηνο, συλλέγει στοιχεία από περισσότερα από 375 διεθνούς φήμης ιατρικά περιοδικά και περιέχει πληροφορίες (αλληλεπιδράσεις, αντενδείξεις κ.α.) για περισσότερες από 3.900 δραστικές – φαρμακευτικές ουσίες.

Το Ίδρυμα Ε.Α.Ε., ακολουθώντας το παράδειγμα των μεγαλύτερων Ιδρυμάτων διεθνώς, ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε ομαδική συνδρομή 59 ειδικευόμενων ιατρών Αιματολογίας και 5 ειδικευμένων ιατρών Αιματολογίας, ώστε να αποκομίσουν τα οφέλη, τα οποία παρέχει αυτό το διεθνώς αποδεκτό και εκτιμώμενο «εργαλείο – βοήθημα».

 Όροι Συμμετοχής: (more…)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας μπορείτε να βρείτε εδώ

Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία
11 – 12 Σεπτεμβρίου 2015, Ηράκλειο Κρήτης
Ενότητα 2015: Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και καταστάσεις που τα μιμούνται

Διοργάνωση: Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με τίτλο: “Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και καταστάσεις που τα μιμούνται“, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ξενοδοχείο GALAXY, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Download Link → Άρθρα

Download Link → Παρουσιάσεις Part 1

Download Link → Παρουσιάσεις Part 2

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΑLEXANDER BEACH HOTEL
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του EΑΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. με θέμα: «ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ», που πραγματοποιήθηκε στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2015 στο Alexander Beach Hotel της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παρουσιάσεις

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

 

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αποφάσισε την παραχώρηση του iPAD Air 2 σε όσους παίρνουν τον τίτλο της ειδικότητας στην Αιματολογία, αρχής γενομένης της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2011 με σκοπό τη συνέχεια της “Up To Date” επιστημονικής ενημέρωσης-εκπαίδευσής τους.

Παρακαλούνται θερμά όσοι ιατροί έχουν πάρει τον τίτλο της ειδικότητας στην Αιματολογία, αρχής γενομένης της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2011, να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Ιδρύματος τηλεφωνικά 2310 268 515 ή μέσω e-mail στο info@idelhema.gr για την καταχώρηση των στοιχείων τους και τη μετέπειτα παραχώρηση του iPAD Air 2

Κλινικοεργαστηριακή Eκπαίδευση στην Αιματολογία
Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες
Διοργάνωση
Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και
Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Κρήτης

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με τίτλο: “Κλινικοεργαστηριακή Eκπαίδευση στην Αιματολογία”, Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο GALAXY, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Download Link – Part_1 – Download Link – Part_2 – Download Photos

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Το πρόβλημα – Η διάγνωση – Η αντιμετώπιση
4, 5 και 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΑLEXANDER BEACH HOTEL
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του EΑΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. με θέμα: «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ. Το πρόβλημα – Η διάγνωση – Η αντιμετώπιση», που πραγματοποιήθηκε στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014 στο Alexander Beach Hotel της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

(Download Link)

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

sponsor