Επικοινωνία

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης:
κα Eλισάβετ Σαμαρά
Ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.
10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.  (Δευτέρα έως Παρασκευή)
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Τσιμισκή 21, 54624 Θεσσαλονίκη
Τ: +30-2310 268515
Fax: +30-2310 268554
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Για την αποστολή επισυναπτόμενου υλικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε απ’ ευθείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:            info@idelhema.gr

sponsor