Εθελοντισμός

Η Συμβολή του ΙΕΑΕ για την Εθελοντική Αιμοδοσία

Η Συμβολή του ΙΕΑΕ επικεντρώνεται στους εξής δύο βασικούς άξονες:
1. Στην ενημέρωση της Κοινωνίας για την σπουδαιότητα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας γενικώς και για τους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα ειδικότερα. 2. Στη στήριξη και ανάπτυξη των κρατικών υποδομών για αυτάρκεια της χώρας σε αίμα και τα παράγωγά του, έτσι ώστε όλοι όσοι έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος ή παραγώγων να αντιμετωπίζονται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Η έλλειψη αίματος και παραγώγων είναι ηθικά απαράδεκτη. Αντιθέτως, η αυτάρκεια αίματος και παραγώγων του έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μετάδοσης νοσημάτων.

 

 

 

Γενικά περί Εθελοντισμού

Εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα των ατόμων τα οποία εργάζονται για λογαριασμό άλλων χωρίς να υποκινούνται απο οικονομικό ή υλικό όφελος. Ο εθελοντισμός γενικά θεωρείται μια αλτρουιστική δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Wikipedia (http://eu.wikipedia.org/wiki/volunteering) Ο Εθελοντισμός, εάν είναι στάση ζωής, είναι ένα αντίδοτο στον ατομισμό, στην εσωστρέφεια, στην κοινωνική υποκρισία. Το άτομο που διέπεται από τον Εθελοντισμό χαρακτηρίζεται απο σεβασμό στη διαφορετικότητα, κατανοεί τις όποιες ανάγκες των συνανθρώπων του, ανεξαρτήτως χρώματος, γένους, φυλής ή θρησκείας και προσπαθεί να βοηθήσει ανιδιοτελώς. Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα του Εθελοντισμού έχουν κατοχυρωθεί από επίσημους φορείς σε θέματα υγείας και περίθαλψης (Συμβούλιο της Ευρώπης, ΠΟΥ, κ.ά.). Στην εποχή του καταναλωτισμού και της αφθονίας είναι εύκολο να βρεθούν ευημερούντες καλοθελητές. Είναι όμως σπάνιο να υπάρξουν γνήσοι Εθελοντές με αφοσίωση και ζήλο. Συνεπώς, όλοι οι φορείς της κοινωνίας προσπαθούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα Εθελοντικό Κίνημα που θα αποτελείται απο γνήσιους εθελοντές, από άτομα που θα προσφέρουν απλά και πηγαία, χωρίς αίσθηση υπεροχής, χωρίς επιτηδευμένη συγκατάβαση και δίχως οποιασδήποτε μορφής άμεσο ή έμμεσο καταναγκασμό. "Ο Εθελοντής... προσφέρεται οικειοθελώς" όρισε η Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα νοσηλείας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού μισό αιώνα πριν. (Guide on red Cross Volunteer Service: The League of Red Cross Societes Geneva 1952:5.) Στις μέρες μας ο Εθελοντισμός πολλές φορές επικρίνεται. Και όμως "ο Εθελοντισμός έχει αναγνωριστεί και κατοχυρωθεί από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης". (Council of Europe - Committee of Ministers: Recommendation No R (85) 9 of the Committee of Ministers to Member States of Voluntary work in Social Welfare Activities: 1/1, A:4).

 

 

Η Σπουδαιότητα του Εθελοντισμού στην Αιμοδοσία

Ας έλθουμε στα καθ' ημάς: στην Αιμοδοσία, η ιδέα του Εθελοντισμού βρίσκει μια απ' τις ωραιότερες και ιερότερες εκδηλώσεις της. Η Αιμοδοσία είναι φυτώριο Εθελοντών και "ο Εθελοντισμός στην υγεία και την περίθαλψη, ανάγεται σε ελπίδα του μέλλοντος"(Barondess, J.A. 1983: Voluntary Clinical Faculty, The Hope of the Future? Arch. Intern. Med. Vol. 143: 338-340). Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά επιχειρήματα για να τεκμηριώσουμε την αξία του εθελοντικού έργου. Αρκούμεθα όμως σε ένα παράδειγμα: "οι Εθελοντές είναι πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που δεν επιτρέπεται να μείνει ανεκμετάλλευτο" διαβάζουμε στο περιοδικό" Archives of Internal Medicine". Είναι, λοιπόν, το εθελοντικό έργο ανεκτίμητο κεφάλαιο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ύστερα από αυτές τις θεμελιώδεις, νομίζουμε, διευκρινίσεις ερχόμαστε στην παρουσία του Εθελοντή μη αμοιβόμενου αιμοδότη στο χώρο της αιμοδοσίας: σε ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να πλησιάσει το κοινό και να εξασφαλίσει τη συμπαράστασή του. Διότι η Αιμοδοσία βασίζεται στον Άνθρωπο και την Ανθρωπιά του, σε αυτό το άτομο που χαρακτηρίζεται ως Εθελοντής μη αμοιβόμενος Αιμοδότης. Αν δεχτούμε ότι ποιότητα ζωής είναι μια έννοια δυναμική που συνίσταται στη διαρκή μεταβολή των αξιών του ατόμου, τότε η Εθελοντική Αιμοδοσία αντιπροσωπεύει σταθμό στην πορεία της ζωής. Και αυτό διότι το άτομο καλείται να ενστερνιστεί την αξία της αλληλεγγύης. Η Εθελοντική Αιμοδοσία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αγορά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ελληνικής κοινωνίας, όπως Μεταγγιζόμενα άτομα, Επιστημονική κοινότητα, Εθελοντές μη αμοιβόμενοι Αιμοδότες. Ο Εθελοντής μη αμοιβόμενος δότης αίματος, ιστών, οργάνων είναι ο πιο ευαισθητοποιημένος πολίτης, ο οποίος με την κοινωνική ευαισθησία του και τον αλτρουισμό του δεν προσφέρει μόνο ζωή στους έχοντες ανάγκη, αλλά και το κυριότερο, με την προσφορά του περιφρουρεί το πολυτιμότερο αγαθό, αυτή την ίδια την ζωή. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο συνειδητότητας και ευθύνης για την προσφορά του έχει ο Εθελοντής μη αμοιβόμενος αιμοδότης, τόσο συνεπέστερος είναι στη συνεχή συμβολή του στο κοινωνικό σύνολο. Ολόκληρος ο μηχανισμός λειτουργίας της Αιμοδοσίας επιδιώκει τη δυνατόν καλύτερη ασφάλεια του δέκτη (άτομο που έχει ανάγκη μεταγγίσεως) προστατεύοντας ταυτόχρονα και την υγεία του αιμοδότη. Πολλοί συνάνθρωποί μας χρειάζονται καθημερινά αίμα (ατυχήματα, κλπ.). Η μετάγγιση παραγώγων αίματος αποτελεί πολύτιμο θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση πολλών παθολογικών καταστάσεων. Το αίμαι ΔΕΝ μπορεί να παρασκευαστεί - ΔΕΝ υπάρχει τεχνητό αίμα. Το αίμα είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΙΣΤΟΣ με περιορισμένη διάρκεια ζωής - εάν τα αποθέματα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας δεν ανανεώνονται διαρκώς με τη συστηματική εθελοντική αιμοδοσία, δεν είναι δυνατόν να έχουμε επάρκεια - και πόσο μάλλον αυτάρκεια - αίματος. Με την αιμοδοσία σε ώρα ανάγκης ΔΕΝ λύνεται το πρόβλημα. Στην Εθελοντική Αιμοδοσία δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ο εθελοντής αιμοδότης προσφέρει ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής σε όποιους συνανθρώπους του το έχουν ανάγκη. Η Εθελονική Αιμοδοσία είναι έμπρακτο μήνυμα ΖΩΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

 

 

 

Χαρακτηριστικά του Εθελοντή Αιμοδότη

Ποιός είναι λοιπόν εν συντομία ο Εθελοντής μη αμοιβόμενος αιμοδότης; Είναι ένα άτομο ευαισθητοποιημένο και υπεύθυνο ως άνθρωπος και ως πολίτης όπως είπαμε. Ως άνθρωπος, επιτελεί ιερό καθήκον σώζοντας ζωές και ως πολήτης, συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων του. Επιπλέον:

  • Προσφέρει συστηματικά και αθόρυβα για τον άγνωστο πάσχοντα
  • Αγαπά τη ζωή και τον άνθρωπο
  • Συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική πραγματικότητα
  • Συμβάλλει αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια για αυτάρκεια σε αίμα και παράγωγα αίματος
  • Δικαιώνεται με την προσφορά του

 

 

Γενικές πληροφορίες για το Ε.Κε.Α.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κε.Α.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3402/2005) με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή του εθνικού συστήματος αιμοδοσίας. Στις αρμοδιότητες του υπάγεται ο κεντρικός σχεδιασμός και ο συντονισμός για τον έλεγχο, την εποπτεία όλων των υπηρεσιών αιμοδοσίας της χώρας, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και η ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του με την εξεύρεση και συλλογή αίματος απο εθελοντές μη αμειβόμενους αιμοδότες και την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών για τον έλεγχο, την αποθεματοποίηση, την κατεργασία και διακίνηση τους.

 

 

Ας μην ξεχνάμε:

Η Εθελοντική προσφορά αίματος, ως έκφραση πίστης και αγάπης στον άνθρωπο, ως συμμετοχή και συμπαράσταση στην ανθρώπινη ανάγκη χωρίς διακρίσεις και αναστολές, συμπυκνώνει σε μια απλή χειρονομία το βαθύτερο νόημα του Εθελοντισμού.

 

 

Υπεύθυνη τμήματος εθελοντισμού

Ευγενία Ε. Πιτταδάκη
Εκπαιδευτικός / Προϊστ. Εθελ. Νοσηλεύτρια Α΄Τάξεως ΕΕΣ
Με ειδικότητα στην Αιμοδοσία
Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ)
Εκπρόσωπος του ΣΠΕΑ στη World Federation of Hemophilia
European Haemophilia Consortium
Κ.Τ.: +306977 309 369
email: pittadj@otenet.gr

Συμπληρώστε απο εδώ την αίτηση συμμετοχής εθελοντή

logout
sponsor
Secured By miniOrange