Υποτροφίες Ι.Ε.Α.Ε. & Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

2017 – 2018: Απονεμήθηκε «Υποτροφία Εσωτερικού Ιδρύματος Ε.Α.Ε. και Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας».

logout
sponsor
Secured By miniOrange