Υποτροφίες Ι.Ε.Α.Ε. & Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Μέχρι σήμερα, στο έργο του Ι.Ε.Α.Ε. περιλαμβάνονται συνολικά 33 υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού σε νέους Αιματολόγους.

logout
sponsor
Secured By miniOrange