Ναί      Όχι
Τακτικό Αντεπιστέλλον Ειδικευόμενος στην Αιματολογία
Αποδέχομαι τους προαναφερθέντες όρους.