Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια της οικονομικής ενίσχυσης των νέων ιατρών αιματολόγων με τη χορήγηση Υποτροφιών, οι οποίες θα προκηρυχθούν τον προσεχή Οκτώβριο.

Θα ακολουθήσει η σχετική Προκήρυξη Υποτροφιών με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.

sponsor